Košík (0)

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen "VOP" ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a to hlavně hudebních nosičů a merkantilního textilu mezi společností X Production s. r. o. ( dále jen "prodávající" ) a jejími obchodními partnery ( dále jen "kupující" ).

Prodávající
X Production s. r. o., IČ: 26304422, DIČ: CZ26304422 se sídlem Filipínského 36, Brno 615 00 je společností zapsanou v obchodním rejstříku, zabývající se nakladatelskou činností a prodejem hudebních nosičů, jak dalším prodejcům, tak i koncovým uživatelům.

Kupující
Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy prodávajícího s prodejcem hudebních nosičů výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nezvnikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží ( sdělení jména a adresy dodání ).

III. OTEVÍRACÍ DOBA

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.1312records.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

IV. OBJEDNÁVÁNÍ

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / emailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající kupujícímu měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.1312records.cz ( dále jen "eshop" )
 • elektronickou poštou na adrese info@xproduction.cz
 • telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou ( email, fax ) a uvést následující údaje:

 • obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • kód a název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání a dopravy
 • dodací adresu
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

V. INFORMACE O PRODUKTECH

Informace o produktech v eshopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • pomocí platební brány GoPay

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky se řídí reklamačním řádem prodávajícího. Zboží lze vrátit nebo vyměnit do 30 dnů od doručení na adrese X Production, Karlova 7, 614 00 Brno.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 15. 05. 2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez přechozího upozornění